พุทโธตัด: ทริคว่าด้วยการเกลานิสัย และการฝึกสัจจะบารมี

เคยไหมครับหลายต่อหลายครั้งที่ติดพันกับอะไรที่สนุกๆ ไม่ว่ากำลังเล่นเฟส อ่านหนังสือ ดูหนัง ฯลฯ แล้วจริงๆหมดเวลาแล้ว ต้องไปทำกิจกรรมอื่นๆ หลายต่อหลายคนพ่ายแพ้ต่อกำหนดเวลานั้น ทำให้ต้องกินเวลาอื่นที่วางแผนไว้ จริงๆก็ไม่ผิดอะไรมาก ชีวิตเป็นของเรา เกเรบ้างก็เป็นรสชาติชีวิตดี บางทีเป็นเป็นเครื่องเร่ง speed ชีวิตของเราดีเสียด้วย แบบที่เขาพูดว่า dead line เป็นอะไรที่ทำให้งานสำเร็จได้ดีมาก แต่แน่นอน ถ้ามากเกินไปก็ไม่ดี เพราะเราจะมีชีวิตที่แพลนอะไรไม่ได้เลย เรียกว่า “สัจจะชีวิต” ไม่มี… ลอ… อ่านต่อ คลิ๊กที่นี่

ว่านตระกูลที่เรียกว่า “เศรษฐี…” (ตอนที่ ๓ ตอนจบ)

ต่อจากตอนที่ ๒ ….. ว่านเศรษฐีจีน(๘) ลำต้นอิ่มน้ำ มีหนามเต็มไปด้วยกระบองเพ็ชร มีรูปเป็นเหลี่ยม ๔ เหลี่ยม แบนหน่อยคล้ายฝักถั่วพู(๘) ไม้นี้กล่าวกันว่า ถ้ามีดอกออกมามากคู่ ๔ คู่ ๘ คู่ หรือถึง ๑๖ คู่ได้ จะยิ่งวิเศษมาก นัยว่าจะทำให้เจ้าของได้รับโชคลาภยิ่ง ๆ ขึ้นไปด้วย(๘) ว่านตัวนี้มี ๒ ต้นคือ ๑ คือโป้ยเซียนพันธ์โบราณนั่นเอง เป็นพันธ์แรกๆที่เข้ามาในประเทศไทย ลักษณะต้นจะไม่อวบน้ำเท่าพันธ์ในยุคหลังๆ และดอกจะเป็นดอกเล็กกว่าพันธ์สมัยใหม่ มีสีขาว เหลือง และแดง อีกต้นคือกลุ่มกระบองเพชรที่นิยมปลูกในบ้าน… อ่านต่อ คลิ๊กที่นี่

ว่านตระกูลที่เรียกว่า “เศรษฐี…” (ตอนที่ ๒)

ต่อจากบทความที่แล้ว (เนื่องจากเป็นชุดบทความที่ยาวมาก เราจึงจำเป็นต้องฉีกบทความเพื่อประโยชน์แง่การโหลด การอ่านที่ไม่ยาวเกินไป และแง่ของ SEO ครับ) ว่านเศรษฐีใบโพธิ์(๕, ๗, ๘) ใบคล้ายใบโพธิ์ หัวคล้ายเสน่ห์จันทร์แดง แต่ใบกับหัวกินเข้าไปแล้วคันคอมาก(อันเป็นผลจากผลึกแคลเซียมออกซาเลท ซึ่งมีมากในพืชตระกูลนี้)  ปลูกไว้กับบ้านทำให้ร่มเย็นเป็นสุข(กลุ่มนี้บางตำราจึงเรียก “ว่านนกคุ้ม” ผมเล่นต้นที่ใบงุ้มครอบคล้ายตัวนกคุ้มและมีลายด่างประปรายที่ใบ) ให้บังเกิดลาภผลมาสู่บ้านเมืองนั้นเนือง ๆ ถ้าเอาหัวกั… อ่านต่อ คลิ๊กที่นี่

ว่านตระกูลที่เรียกว่า “เศรษฐี…” (ตอนที่ ๑)

ท่ามกลางเศรษฐกิจของประเทศไทยที่ลุ่มๆดอนๆ มาโดยตลอด อันนับเป็นเรื่องปกติของบุคคลที่เกิดมาในยุคสมัยที่คนอายุเฉลี่ยไม่ถึง ๑๐๐ ปีในยุคนี้ ยุคที่โลกล้วนเต็มไปด้วยกองทุกข์ อันเป็นที่ให้ผู้มีปัญญาได้มาบ่มเพาะปัญญาบารมี ให้เห็นซึ่งทุกข์ ให้เห็นซึ่งอริยสัจ ๔ อันจักเป็นบาทฐาน เป็นเครื่องดำรงตนให้ย่างเข้าสู่เส้นทางพระนิพพานโดยไม่เนิ่นช้า เข้าถึงสถานที่อันเป็นที่แห่งเอกันตบรมสุข คือสถานที่ที่มีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวไม่มีทุกข์เจือปนแม้แต่น้อย และเป็นสถานที่ไม่เคลื่อนไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิด… อ่านต่อ คลิ๊กที่นี่

การฝากกระแส…ความฉลาดใน อธิษฐานบารมี (รีรัน ๒๕๖๒)

บทความบทนี้ผมเขียนไว้เมื่อราวปี ๒๕๕๐ เมื่อนานมากแล้ว วันก่อนพบเข้าโดยบังเอิญ เห็นว่ามีประโยชน์มาก จึงนำกลับมารีรันอีกครั้ง สำนวนเนื้อหาอาจดูเก่าไปบ้าง อาจไม่ทันสมัยตามภูมิรู้ที่เพิ่มขึ้น หากมีโอกาสจะได้ปรับปรุงเพิ่มเติมให้อ่านกันครับ…. ปล.ได้เกลาบทความให้อ่านง่ายขึ้น แต่ยังคงการเขียนสไตล์ให้ขบคิดตามไว้อยู่… คำเตือน : โปรดใช้โยนิโสมนสิการ ปัญญาบารมี และหลักกาลามสูตร อย่างยิ่งยวดในการรับฟังครับ !!! ชอบใจก็ทดลองปฏิบัติตามครับ… ในบรรดาหลักวิชาบารมี ที่นับว่าช่วยย่นย่อการสร้างบารมีใ… อ่านต่อ คลิ๊กที่นี่