กวักพุทธเจ้าหลวง(ต้นเจ้าดารารัศมี)

ว่านที่มีนามว่ากวักนั้นมีหลายชนิดด้วยกัน แต่ในบรรดาที่นับว่าเป็นต้นเอก ซึ่งหาชมได้ไม่ง่ายนักมี 2 ต้นด้วยกัน คือ ว่านนางกวัก ชนิดขมิ้น ซึ่งปัจจุบันเรียกกันในนามว่า ปัดตลอดตัวผู้ ต้นนี้เป็นว่านสำคัญที่ใช้ประกอบการเขียนผงในบางตำรา กวักพุทธเจ้าหลวง ต้นเจ้าดารารัศมี   สำหรับว่านที่เรียกว่า กวักพุทธเจ้าหลวงนั้น เชื่อกันว่าเป็นไม้กลายพันธ์ที่มีกำเนิดในราชวังขององค์พุทธเจ้าหลวง(ร.5)พระองค์ทรงโปรดต้นไม้ต้นนี้มาก ถึงกับทรงรดน้ำด้วยพระองค์เอง ครั้นเมื่อว่านแตกกอ พระองค์ก็ทรงพระราชทานแก่ข้าราชบริพาร แล… อ่านต่อ คลิ๊กที่นี่