การใช้ว่านในทางปฎิบัติ ในมุมมิติศาตร์โบราณอันลึกซึ้ง ตอนที่ ๔ (ตอนจบ)

๔.การอาบว่านสายอีสานล้านช้าง และหลวงปู่สีทัตต์ เอกลักษณะของการอาบยาสายอีสาน คือการหมักดองยาด้วยน้ำหมอก(น้ำค้าง) สายหลวงปู่สีทัตต์ นอกจากจะนำยาหมักน้ำค้างมาอาบแล้ว ก็มีการนำน้ำค้างนั้นสักเข้าตัวอีกด้วย เคยสงสัยเหตุใดต้องดองน้ำค้างด้วย ข้าฯยังหาใครมาอธิบายไม่ได้  แต่ปัจจุบันมีคนเก็บน้ำค้างมาใส่ขวดขายเป็นน้ำดื่มแล้ว เขาว่าโมเลกุลของน้ำจัดเรียงตัวกันแบบพิเศษมีผลดีต่อร่างกายมาก ไม่ทราบว่าเป็นเหตุผลเดียวกับโบราณจารย์หรือไม่?? คนไม่เคยนอนตากน้ำค้างกลางไพร คงนึกภาพไม่ออกว่าจะเก็บน้ำค้างมากมายได้อย่างไรจ… อ่านต่อ คลิ๊กที่นี่

การใช้ว่านทางปฏิบัติ ในมุมมิติศาตร์โบราณอันลึกซึ้ง ตอนที่ ๓

๓.)การฝังว่านศาสตร์ที่เริ่มสูญหาย ข้าฯสนใจวิชาประเภทฝังของเข้าร่างกายมานานโดยความสนใจเริ่มจากเสภาเรื่อง”ขุนช้างขุนแผน” ที่กล่าวถึงแม่ทัพเชียงใหม่ที่ชื่อ “แสนตรีเพชรกล้า” ผู้ฝังเพชรและนิลตามเนื้อตัวร่างกายจนปูดโปน “โปเปาปุปปิบยิบทั้งกาย” จนกระทั่งได้เรียนวิชาจำพวกฝังตะกรุด, ฝังเข็ม, ฝังเป๊ก และฝังจาก กับครูอาจารย์สายอีสานล้านนา คำว่า “เป๊ก” หรือ “จาก” ในที่นี้หมายถึงของวิเศษที่เราเอามาฝังเข้าร่างกายนี่เอง  สิ่งนี้นอกจากมีคุณวิเศษตามประเภทของที่ฝังแล้ว ยังสามารถเต้น กระตุก เตือนเหตุการ… อ่านต่อ คลิ๊กที่นี่

การใช้ว่านทางปฏิบัติ ในมุมมิติศาตร์โบราณอันลึกซึ้ง ตอนที่ ๒

๒.)การกินว่าน โดยทั่วไปว่านกบิลว่าน สามารถกินได้ทันที โดยใช้บทคาถาเสกประกอบตามตำรา ตามแต่ชนิดของว่าน บางชนิดต้องรอฤกษ์ยาม(เช่นว่านมหาเมฆต้องรอวันที่มีคราสฯลฯ) อย่างไรก็ดี ต้องศึกษาว่าว่านชนิดใดที่มีโทษข้างเคียง เช่น มีผลึกรูปเข็ม(calcium oxalate) ที่อาจก่อให้เกิดการระคายเคืองได้ ว่านประเภทนี้ต้องป้องกันไม่ให้ว่านสัมผัสกับปากและลำคอโดยตรง อาจทำโดยใช้กล้วยน้ำว้าหรือมะขามเปียกในการช่วยกลืน  บ้างก็ใช้เหล้าเป็นกระสาย นี่เป็นหลักทั่วไปในการกินว่าน    อ.ชุม ไชยคีรี ผู้ที่ข้าฯกล่าวถึงมาแล้ว ท่านค้นคว้าแ… อ่านต่อ คลิ๊กที่นี่

การใช้ว่านในทางปฎิบัติ ในมุมมิติศาตร์โบราณอันลึกซึ้ง ตอนที่ ๑

การใช้ว่านในทางปฎิบัติ เรื่องสำคัญที่สุดอีกเรื่องของการเล่นว่าน คือการนำว่าน มาใช้ให้เกิดผลตามตำรา เพราะถ้าเราเลี้ยงว่าน “อย่างว่าน” เราย่อมต้องการ “สรรพคุณอย่างว่าน” เช่นกัน แต่ดูเหมือนว่าผู้ที่จะใช้ว่านอย่างเป็นล่ำเป็นสันนั้นคงมีแต่นักไสยศาสตร์เป็นหลัก ข้าฯไม่อยากชักจูงให้ใครมาเป็น นักไสยศาสตร์ เพราะถ้าศึกษาไสยศาสตร์แต่กระพี้ ก็จะเป็นเดรัจฉานวิชาหรือขวางพระนิพพานไปเสียเปล่า   “นักปราชญ์ย่อมกินมังคุดแต่เนื้อใน” ไม้ใหญ่ที่สมบูรณ์ย่อมไม่อาจมีเพียงแก่นได้  ไสยศาสตร์แบบพุทธถูกหล่อหลอมโดยปรัชญาพุทธ … อ่านต่อ คลิ๊กที่นี่

ว่านแท้-ว่านปลอม และว่านนอกกบิลว่าน (ตอนที่ ๓ ตอนจบ)

๗. ว่าน แท้จริงคือตำแหน่งของพืช ที่เหนือกว่าพืชทั้งหลาย เหมือน นายร้อย นายพัน นายพล พระยา หรือเจ้าพระยา คุณหญิง ฯลฯ ซึ่งเดิมทีก็มาจากคนธรรมดาที่ประกอบด้วยความดีความชอบแล้วได้เลื่อนชั้นยศ ว่านเองก็เช่นกัน หากยาหรือพืชตัวใดมีความโดดเด่นมากๆ ก็จะถูกเรียกหรือตีค่าเป็น “ว่าน” ขึ้นมา (ซึ่งยังมีอีกคำที่ใช้เรียกพืชพิเศษคือ “ปู่เจ้า” ส่วนมากมักใช้เรียกต้นยาที่มีความพิเศษ ซึ่งมีบางต้นที่เป็นว่านด้วย เช่น ปู่เจ้าสมิงไพร เป็นต้น) ความเหนือของว่านนั้นอาจเหนือด้วย         ๗.๑.โดดเด่นสารเคมี (สรรพค… อ่านต่อ คลิ๊กที่นี่