ว่านที่เรียกว่าไพล (ตอนที่ ๑)

เมื่อกล่าวถึงทนสิทธิ์ตามธรรมชาติแต่โบราณ อันเป็นสุดยอดทนสิทธิ์ที่กล่าวกันว่าหาได้ยากยิ่ง ถึงกับบางท่านแย้งว่าเป็นเรื่องราวเพียงนิทานไร้สาระไม่มีอยู่จริง คู่หนึ่งคือคู่ “เหล็กไหล-ไพลดำ” วันนี้เราลองมาสืบค้นเรื่องราวจากตำราที่จับต้องได้ดูกันครับ ว่ามีการกล่าวถึงว่านทางความเชื่อที่เรียกว่าไพลดำนี้มากน้อยหรือพิสดารเพียงใด แต่ไหนๆก็จะพูดถึงว่านตัวนี้แล้ว ก็ขอกล่าวถึงกลุ่มของว่านที่เรียกว่าไพลทั้งกลุ่มเลยละกันเพื่อให้เกิดการแยกแยะเทียบเคียงถึงจุดเหมือนและจุดต่างของว่านตระกูลนี้ครับ ว่านกลุ่มที่เรียกว่… อ่านต่อ คลิ๊กที่นี่

ว่านตระกูลที่เรียกว่า “เศรษฐี…” (ตอนที่ ๓ ตอนจบ)

ต่อจากตอนที่ ๒ ….. ว่านเศรษฐีจีน(๘) ลำต้นอิ่มน้ำ มีหนามเต็มไปด้วยกระบองเพ็ชร มีรูปเป็นเหลี่ยม ๔ เหลี่ยม แบนหน่อยคล้ายฝักถั่วพู(๘) ไม้นี้กล่าวกันว่า ถ้ามีดอกออกมามากคู่ ๔ คู่ ๘ คู่ หรือถึง ๑๖ คู่ได้ จะยิ่งวิเศษมาก นัยว่าจะทำให้เจ้าของได้รับโชคลาภยิ่ง ๆ ขึ้นไปด้วย(๘) ว่านตัวนี้มี ๒ ต้นคือ ๑ คือโป้ยเซียนพันธ์โบราณนั่นเอง เป็นพันธ์แรกๆที่เข้ามาในประเทศไทย ลักษณะต้นจะไม่อวบน้ำเท่าพันธ์ในยุคหลังๆ และดอกจะเป็นดอกเล็กกว่าพันธ์สมัยใหม่ มีสีขาว เหลือง และแดง อีกต้นคือกลุ่มกระบองเพชรที่นิยมปลูกในบ้าน… อ่านต่อ คลิ๊กที่นี่

ว่านตระกูลที่เรียกว่า “เศรษฐี…” (ตอนที่ ๒)

ต่อจากบทความที่แล้ว (เนื่องจากเป็นชุดบทความที่ยาวมาก เราจึงจำเป็นต้องฉีกบทความเพื่อประโยชน์แง่การโหลด การอ่านที่ไม่ยาวเกินไป และแง่ของ SEO ครับ) ว่านเศรษฐีใบโพธิ์(๕, ๗, ๘) ใบคล้ายใบโพธิ์ หัวคล้ายเสน่ห์จันทร์แดง แต่ใบกับหัวกินเข้าไปแล้วคันคอมาก(อันเป็นผลจากผลึกแคลเซียมออกซาเลท ซึ่งมีมากในพืชตระกูลนี้)  ปลูกไว้กับบ้านทำให้ร่มเย็นเป็นสุข(กลุ่มนี้บางตำราจึงเรียก “ว่านนกคุ้ม” ผมเล่นต้นที่ใบงุ้มครอบคล้ายตัวนกคุ้มและมีลายด่างประปรายที่ใบ) ให้บังเกิดลาภผลมาสู่บ้านเมืองนั้นเนือง ๆ ถ้าเอาหัวกั… อ่านต่อ คลิ๊กที่นี่

ว่านตระกูลที่เรียกว่า “เศรษฐี…” (ตอนที่ ๑)

ท่ามกลางเศรษฐกิจของประเทศไทยที่ลุ่มๆดอนๆ มาโดยตลอด อันนับเป็นเรื่องปกติของบุคคลที่เกิดมาในยุคสมัยที่คนอายุเฉลี่ยไม่ถึง ๑๐๐ ปีในยุคนี้ ยุคที่โลกล้วนเต็มไปด้วยกองทุกข์ อันเป็นที่ให้ผู้มีปัญญาได้มาบ่มเพาะปัญญาบารมี ให้เห็นซึ่งทุกข์ ให้เห็นซึ่งอริยสัจ ๔ อันจักเป็นบาทฐาน เป็นเครื่องดำรงตนให้ย่างเข้าสู่เส้นทางพระนิพพานโดยไม่เนิ่นช้า เข้าถึงสถานที่อันเป็นที่แห่งเอกันตบรมสุข คือสถานที่ที่มีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวไม่มีทุกข์เจือปนแม้แต่น้อย และเป็นสถานที่ไม่เคลื่อนไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิด… อ่านต่อ คลิ๊กที่นี่

รายการว่าน และโอสถพฤกษาศาสตร์วิเศษ 835 รายการ

พร้อมทั้งชื่อวิทยาศาสตร์ / ประเภทว่าน เท่าที่มีการค้นพบในตำรา หรือมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งผม อ.ณรงค์ศักดิ์ และ อ.นพคุณ ได้ค้นคว้าเรียบเรียงขึ้น… จริงๆแล้วยังมีอีกมากมาย เพราะยังมีว่านนอกกบิลว่าน ว่านท้องถิ่น ว่านสายล้านช้าง สายล้านนา และว่านสายใต้อีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้ระบุในข้อมูลชุดนี้ ครับ เหล่านี้ จึงเป็นภาพมุมมิติหนึ่งที่วงการว่านของเรา ต้องอาศัยความวิริยะและความร่วมมือในการแสวงหาต้นที่แท้จริงพร้อมทั้งอนุรักษ์ไว้ (โดยไม่พยายามยัดว่านเข้ารายชื่อแบบมั่วๆ หรือ “ยัดกรุ&#82… อ่านต่อ คลิ๊กที่นี่