ประเภทของผู้เสียภาษี

ท่านทราบไหมว่า บุคคลที่ต้องเสียภาษีตามกฎหมายแบ่งได้หลายประเภท วันนี้แอดมินจะพาไปเรียนรู้เพิ่มเติมเรื่องภาษีกันครับ ประเภทของบุคคลที่ต้องเสียภาษีมีทั้งหมด 5 ประเภท คือ บุคคลธรรมดา, ผู้ถึงแก่ความตาย, กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง และ ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล วิสาหกิจชุมชน ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เฉพาะที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล (1) ประเภทแรก “บุคคลธรรมดา” ซึ่งบุคคลธรรมดาก็หมายถึง มนุษย์เราปกติที่เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่นี้แหล่ะครับ ซึ่งใครก็… อ่านต่อ คลิ๊กที่นี่