การฝากกระแส…ความฉลาดใน อธิษฐานบารมี (รีรัน ๒๕๖๒)

บทความบทนี้ผมเขียนไว้เมื่อราวปี ๒๕๕๐ เมื่อนานมากแล้ว วันก่อนพบเข้าโดยบังเอิญ เห็นว่ามีประโยชน์มาก จึงนำกลับมารีรันอีกครั้ง สำนวนเนื้อหาอาจดูเก่าไปบ้าง อาจไม่ทันสมัยตามภูมิรู้ที่เพิ่มขึ้น หากมีโอกาสจะได้ปรับปรุงเพิ่มเติมให้อ่านกันครับ…. ปล.ได้เกลาบทความให้อ่านง่ายขึ้น แต่ยังคงการเขียนสไตล์ให้ขบคิดตามไว้อยู่… คำเตือน : โปรดใช้โยนิโสมนสิการ ปัญญาบารมี และหลักกาลามสูตร อย่างยิ่งยวดในการรับฟังครับ !!! ชอบใจก็ทดลองปฏิบัติตามครับ… ในบรรดาหลักวิชาบารมี ที่นับว่าช่วยย่นย่อการสร้างบารมีใ… อ่านต่อ คลิ๊กที่นี่

วิชาเกี่ยวกับแก้วและแสง

วิชาเกี่ยวกับแก้วและแสง อ่านบทความเกี่ยวกับวิชาแก้วและวิชาแสงของ อ.ไฮด์ แล้ว พอดีว่างๆเนื่องจากแฟนขับรถ เรานั่งเฉยๆไม่ได้ทำอะไร จึงอยากจะเล่าวิชาดวงแก้วทาง “สายบุญฤทธิ์เปิดโลก” บ้าง จริงๆคำนี้เป็นคำใหม่ เรียกเพื่อให้เข้าใจได้ง่าย วิธีเจโต. มโนยิทธิ หรือ “เปิดโลก” นี้ สิ่งที่ต้องระวังมากๆ คือ “อุปาทาน” หรือารมณ์ “เฝือ” แต่คนที่เรียนจริงๆก็จะรู้วิธีเช็ค วิธีป้องกัน… ผมขอเรียกวิชาที่จะกล่าวถึงนี้ว่า “วิชาฉัพพรรณรังสี” นะครับ ประโยชน์… อ่านต่อ คลิ๊กที่นี่