หลักการวินิจฉัยชี้ขาดว่าน (Identification for Wan) ตอนที่ ๑

เมื่อเล่นว่านได้สักระยะ เราอาจจะมีโอกาสต้องให้คำปรึกษาหรือตอบคำถามแก่นักเล่นว่านรุ่นใหม่ๆ เกี่ยวกับการวินิจฉัยชี้ขาดชื่อของว่านต่างๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่นักเล่นว่านรุ่นพี่จะต้องใช้ความพินิจพิเคราะห์อย่างมาก หลักการวินิจฉัยชี้ขาดว่านนั้น ค่อนข้างที่จะต้องรัดกุมกว่าการระบุชื่อต้นไม้ ประเภทไม้ประดับอย่างอื่น เนื่องจากว่านยังผูกพันกับข้อมูลทางยา ข้อมูลการใช้ทางความเชื่อและทางจิตศาสตร์ ซึ่งเป็นเรื่องที่จะพลาดไม่ได้ เพราะถ้าพลาดอาจหมายถึงความเสียหายทั้งในด้านร่างกายและชีวิต ตลอดจนความเชื่อถือศรัทธาในว่าน… อ่านต่อ คลิ๊กที่นี่