ประเภทของผู้เสียภาษี

ท่านทราบไหมว่า บุคคลที่ต้องเสียภาษีตามกฎหมายแบ่งได้หลายประเภท วันนี้แอดมินจะพาไปเรียนรู้เพิ่มเติมเรื่องภาษีกันครับ ประเภทของบุคคลที่ต้องเสียภาษีมีทั้งหมด 5 ประเภท คือ บุคคลธรรมดา, ผู้ถึงแก่ความตาย, กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง และ ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล วิสาหกิจชุมชน ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เฉพาะที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล (1)

ผู้เสียภาษีประเภทต่างๆ

  • ประเภทแรก “บุคคลธรรมดา” ซึ่งบุคคลธรรมดาก็หมายถึง มนุษย์เราปกติที่เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่นี้แหล่ะครับ ซึ่งใครก็ตามที่ทำงานมีรายได้ก็จะต้องยื่นภาษีประเภทบุคคลธรรมดา ซึ่งรวมถึงคู่สามี ภรรยา ด้วยครับ
  • ประเภทสอง “ผู้ถึงแก่ความตาย” แม้ตัวจะตาย แต่หากท่านมีทรัพย์สินก็ต้องเสียภาษีอยู่นะครับ 555 แต่คราวจะไปปลุกคนตายที่เขาไปสบายแล้ว มาเสียภาษี มันก็ดูจะเกินวิสัยมนุษย์ปกติไป ฉะนั้น ทางประมวลรัษฏากรจึงได้มอบหน้าที่ให้กับ ผู้จัดการมรดก, ทายาท หรือ ใครก็ตอบที่เป็นผู้ครองทรัพย์ต้องเป็นผู้ยื่นภาษีแทน
  • ประเภทสาม “กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง” ภาษีประเภทนี้ก็ต่อมาจาก ภาษีประเภทสองเลยครับ โดยการเสียภาษีครั้งถัดไปแล้วกองมรดกยังไม่ได้แบ่ง หรือยังแบ่งไม่ได้ ภาษีก็ยังต้องเสียอยู่นะครับ โดยมอบหน้าที่ให้กับผู้จัดการมรดก, ทายาท หรือ ใครก็ตอบที่เป็นผู้ครองทรัพย์ต้องเป็นผู้ยื่นภาษีแทน
  • ประเภทสี่ “ห้างหุ่นส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคลหรือบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล” คนตั้งแต่สองคนขึ้นไป มาทำกิจการร่วมกันแล้วร่วมกันจดทะเบียน เราเรียกแบบนี้ว่า “นิติบุคคล” ซึ่งต้องเสียภาษีเช่นกัน และต่อให้การร่วมกลุ่มตรงนั้นไม่ได้ทำเพื่อผลกำไรก็ต้องเสียภาษีเช่นกัน เช่น การแสดงคอนเสิร์ตเพื่อนำเงินไปช่วยน้ำท่วม เป็นต้น
  • ประเภทห้า วิสาหกิจชุมชน(2) ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เฉพาะที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ซึ่งช่วงนี้ (1 ม.ค.2560-31 ธ.ค.2562) มีการงดเว้นภาษีด้วย(3) สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิงค์อ้างอิงครับ

ทีมงาน: ssbedu.com

อ้างอิง

  1. https://tigersoft.co.th/2018/08/01/ใครบ้างที่ต้องเสียภาษี. ใครบ้างที่ต้องเสียภาษี.
  2. http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/porkor/taxused/community_091160.pdf. คู่มือภาษีสำหรับวิสาหกิจชุมชน – กรมสรรพากร.
  3. https://www.thairath.co.th/content/916840. เว้นภาษีวิสาหกิจชุมชน.
แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook
คะแนนเฉลี่ยที่ผู้อ่านให้
[จำนวนผู้โหวต: 1 คะแนนเฉลี่ย: 5]
Bookmark the permalink.

Comments are closed.