ปณิธานบนยอดมะขามใหญ่

ย้อนไปเมื่อนานมาแล้ว เมื่อข้าพเจ้าอายุได้ประมาณ 7 ขวบ ข้าพเจ้าปรารภถึงเมื่อครั้งพระพุทธองค์ยังทรงดำรงฐานะเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ ผู้สามารถสำเร็จวิชา ๑๘ ประการตั้งแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์(1) “โอ้หนอ ชีวิตเราในภายภาคหน้าเราจะทำตามอย่างท่านบ้าง จะขยันตั้งใจเรียนเพื่อที่จะเก่งและเป็นยอดคน เช่นท่านบ้าง….”

จากวันนั้นถึงวันนี้ ขึ้นชื่อว่าการเรียนรู้ การศึกษา ในแบบต่างๆ ข้าพเจ้าเพียรที่จะศึกษาทุกสรรพศาสตร์แทบมิเว้นแต่ละวัน แต่ด้วยข้าพเจ้าเป็นคนปัญญาทึบ มิอาจศึกษาได้รวดเร็วเทียมท่านผู้มีปัญญาดีทั้งหลาย ก็อาศัยความเพียรพยายาม และยึดถือคนเก่ง คนดีทั้งหลายเป็นครู เป็นแรงบันดาลใจ เป็นแรงผลักดัน จนเดินทางมาถึงทุกวันนี้ได้

มะขามต้นใหญ่เดิมล้มไปแล้ว (แต่อุดมการณ์ผมยังไม่ล้มไปด้วย) ภาพนี้เป็นไร่มะขามยักษ์ที่สวนสุขสบายที่กำลังให้ดอกผล….

ความต่อเนื่อง ความเพียร ความอดทน ความไม่ย่อท้อ และการไม่ทิ้งความฝัน…. เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้ามักจะบอกใครต่อใครและให้กำลังใจใครต่อใครทั้งหลายในเรื่องการศึกษาอยู่เสมอว่า

  • ได้ครูดี ได้ตำราดีย่นระยะเวลาเรียนเป็นสิบปี
  • เรามาถึงจุดๆนี้ได้เพราะความต่อเนื่องและความเพียรเสียส่วนใหญ่โดยไม่ทิ้งปณิธานดั้งเดิม ดังนั้นอย่าทิ้งเป้าหมาย
  • ขุนเขายังอยู่ใยต้องกลัวไร้ฟื้น: …. ครูที่ดีต้องใจดี ไม่ทำลายลายฝันของเด็กๆ

ตราบจนวันนั้นถึงวันนี้ ข้าพเจ้าก็นับเป็นคนหนึ่งที่ถือว่ามีแนวโน้มที่จะสบความสำเร็จบ้างแล้ว บางเรื่องอาจช้าบ้าง-เร็วบ้าง ล้มลุกคลุกคลานบ้าง ก็ไม่เป็นไร คำนำหน้าเรียกขานเหล่านี้พอจะเป็นที่ยืนยันความมีดีบ้างเล็กๆน้อยๆของข้าพเจ้าได้

  • ทิด, หน๋าน
  • นาวาอากาศตรี, ผู้พัน
  • อาจารย์
  • คุณเภสัช, คุณหมอ

ถึงวันนี้แล้วปณิธานที่ ๒ บนยอดมะขามใหญ่ คือการฝันได้สร้างโรงเรียน มีโรงเรียนเป็นของตัวเอง เป็นครูใหญ่ในโรงเรียนที่เต็มไปด้วยนักเรียนที่มีความสุข… ตามที่เคยวาดฝันลางๆ และเคยบอกใครๆเสมอมา ที่นี่แหละครับ ssbedu.com ผมตั้งปณิธานต่อไปว่า ที่นี่จะเป็นสถาบันการศึกษาที่ยอดเยี่ยมที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ที่คนจะจดจำ เฉกเช่นเดียวกับ โพธิญาณ มหาวิชชาลัย(2) และตักศิลา(3) ในอดีต

อรรถ

20 ต.ค.61

อ้างอิง

  1. https://www.gotoknow.org/posts/11126. ศิลปศาสตร์ 18 ประการ.
  2. http://www.bagindesign.com/ปูทะเลย์มหาวิชชาลัย. ปูทะเลย์มหาวิชชาลัย.
  3. https://th.wikipedia.org/wiki/ตักศิลา. ตักศิลา.
แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook
คะแนนเฉลี่ยที่ผู้อ่านให้
[จำนวนผู้โหวต: 1 คะแนนเฉลี่ย: 5]
Bookmark the permalink.

Comments are closed.